Rahmania, S.Pd., M.Sc.

NIP. xxxxxxxxxxxxxx2019

Dosen

rahmania19@lecturer.itk.ac.id

S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Makassar

S2 Fisika Universitas Gadjah Mada